Токата и фуга (Toccata and Fugue)

Original version

Nota ikona

Слушати

Recenzije

Klikni da ocijeniš

O Токата и фуга

Токата и фуга у де-молу је најпознатије дело за оргуље у европској класичној музици. Написао га је Јохан Себастијан Бах. Композиција се састоји из два дела: токате, са брзим прелудијумом, и четворогласне фуге. Ова два дела су повезана мотивски и хармонски.
The above text from the Wikipedia article "Токата и фуга у де-молу" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other arrangements

Free sheet music on other sites

Buy printed editions

We have selected some printed editions we think may be useful.

More music by Јохан Себастијан Бах

Other users also liked