Suite Española No. 1

Besplatni nota

Слушати

Free sheet music on other sites

О

Шпанска свита, оп. 47 је свита за соло клавир шпанског композитора Исака Албениза. Сачињавају је дела написана 1886. и повезана у целину 1887. године, у част шпанске краљице. Као многа друга Албенизова дела за клавир, и ови комади описују различите шпанске области и музичке стилове који су им својствени. Ово дело се сврстава у токове музичког национализма повезаног с романтизмом. Албениз је тада био под утицајем Фелипеа Педреља, који га је одвојио од естетике европске салонске музике и усмерио ка музичком национализму, у овом случају шпанском. Али, с друге стране, за његов национализам се може рећи да је пречишћен и стилизован.
The above text from the Wikipedia article "Шпанска свита, оп. 47" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other titles

Suite Espagnole