The Art of Fugue

Nota ikona
  • Композитор
  • Ј С Бах
  • Опус
  • BWV 1080
  • Arrangements
  • 27

Слушати

prvi dodajte snimku (zvučni zapis) ili videosnimku.

Recenzije

Klikni da ocijeniš

Nema recenzija

O The Art of Fugue

Die Kunst der Fuge je glazbena izveda koju je skladao Johann Sebastian Bach. Djelo se sastoji od kombinacije fuga i kanona. Najčešće izvođena inačica se sastoji od 14 fuga i 4 kanona, ali Bach nije uspio do kraja završiti ovo djelo; naime zadnja fuga je do pola završena. Sve fuge i kanoni su u principu napravljene na isti način:
The above text from the Wikipedia article "Die Kunst der Fuge" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other arrangements

Buy printed editions

We have selected some printed editions we think may be useful.