Povećaj

Франсоа Купрен

François Couperin

Biografija

Франсоа Купрен, је био угледан француски барокни композитор, оргуљаш и чембалист. Познат је као „Велики Купрен“, како би се разликовао од осталих чланова музички надарене породице Купрен.
The above text from the Wikipedia article "Франсоа Купрен" text is available under CC BY-SA 3.0.